Tekstvak: Hondsbossche Sluis Zaandam
Tekstvak: De Hondsbossche sluis, ook wel Groote zeesluis genoemd is de kleinste van de twee sluizen in de Voorzaan te Zaandam, deze historische sluis is een Rijksmonument. De andere sluis is de Wilhelmina sluis. 
De beide sluizen maken, samen met het Zaangemaal, deel uit van het waterbeheer-systeem van het Hoogheemraadschap Noord-Hollands Noorderkwartier.
De sluis is in 1544 gebouwd en in 1722 vergroot tot de huidige afmetingen.
Het schutten in deze historische sluis stoelt op twee belangrijke pijlers,
De naastgelegen Wilhelminasluis te ontlasten door kleinere schepen te schutten, dus apart van grote schepen in een kleinere schutkolk;
Het in bedrijf houden van dit monumentale object middels de traditionele bediening met de kaapstaanders.
De sluis wordt door een groep enthousiaste vrijwilligers bediend tijdens het vaarseizoen van half april tot half oktober. (voor de juiste tijden zie: Bediening)
Deze historische sluis voorziet duidelijk in een behoefte van de pleziervaart. Jaarlijks worden er ruim 8.000 schepen geschut.

Er is nog plaats voor nieuwe sluiswachters, klik op het filmpje van De Orkaan of stuur een mailtje naar de secretaris

Aanmelding sluiswachter.

Graag vermelden:

* Naam:

* Leeftijd:

* Telefoon:

* Beschikbaarheid:

* Nautische ervaring: nee / ja, welke: