Tekstvak:  
Eind oktober is er en einde gekomen aan het vaarseizoen 2022 en dit betekent dat er ook een einde is gekomen aan de bediening van de Hondsbosschesluis.
Als alles volgend plan verloopt wordt in 2023 weer bediend voor de kleinere vanaf het paasweekend tot de herfstvakantie.

Om er zeker van te zijn dat nog geschut kunt worden dient u uiterlijk 20 min voor de sluitingstijd bij de sluis aanwezig te zijn. 


Omdat de Historische sluis een aanvulling is op naastgelegen Wilhelminasluis, speciaal voor de kleinere pleziervaart, kan van deze sluis altijd gebruik van worden gemaakt als wij niet kunnen draaien of gesloten zijn. Zie voor bedieningstijden: Wilhelminasluis
De afmetingen van onze sluis zijn: lang 28,00 meter, 5,10 meter breed en de drempel bij de sluisdeuren ligt op 2,00 meter diepte.
Over de sluis ligt een vaste brug met een doorvaarthoogte van 2,95 meter, t.o.v. waterpeil Voorzaan, door waterstuwing kan dit minder zijn, een veilige doorvaarthoogte is daarom 2,90 m. De vaste bruggen aan de Voorzaan en Binnenzaan zijn hoger. 

Er wordt geen sluisgeld geheven maar een vrijwillige bijdrage voor het potje van de sluiswachter in het klompje wordt zeer gewaardeerd

Tekstvak: Tijdens de openingstijden van de sluis wordt dit ook door middel van borden kenbaar gemaakt. Zowel aan de noord– als aan de zuidkant wordt dit aangegeven met één gele ruit en de tekst SLUIS OPEN.

Naast de sluis ligt het Zaangemaal, ook tijdens de normale openingtijden kan het gebeuren dat dit gemaal inwerking gaat, bijv. na hevige regenval.

Als het Zaangemaal inwerking is wordt de Hondsbosschesluis niet bediend. Er ontstaat dan een zeer sterke stroming aan de noordzijde (de invaart = de inlaat voor het gemaal) van de sluis en spuistroom aan de zuidkant nabij de invaart opening.

Deze sterke stromingen bij de invaartopening aan de noordkant kan zeer gevaarlijk zijn.

Als het gemaal inwerking is branden de inlaat– en spuilichten op de brughoofden tussen de Wilhelminasluis en bij de Hondsbossche sluis ook wordt een vlag gehesen als aanvulling op de lichten.